Branża materiałów kompozytowych jest jedną z najszybciej rozwijających się. Zmiany zachodzące na tym rynku najlepiej oddaje z roku na rok coraz bogatsza oferta Wystawców. Organizatorzy z każdą edycją uatrakcyjniają formułę wydarzenia. Monitorują trendy, szukają nisz, dostosowują imprezę do potrzeb Klientów. Nowością tegorocznych Targów jest Strefa LAB-CONTROL, w której Wystawcy zaprezentują m.in. akcesoria laboratoryjne, aparaturę analityczną, oprogramowanie, sprzęt optyczny i kontrolno-pomiarowy. Badania wytrzymałościowe kompozytów mają bardzo duże znaczenie w procesie ich produkcji i przetwarzania. W Strefie LAB-CONTROL Zwiedzający (m.in. przedstawiciele laboratoriów przemysłowych i działów kontroli jakości, instytucji i placówek naukowo-badawczych, a także uczelni wyższych) będą mogli zapoznać się najnowszymi technologiami, a Wystawcy je posiadający dotrzeć do nowego grona Klientów.   

Zainteresowanie kompozytami wciąż rośnie, a ich potencjał nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. Spowodowane to jest trudną do opanowania technologią. Dlatego też prowadzi się intensywne badania naukowe nad wytwarzaniem i przetwórstwem kompozytów. Wyniki tych badań prezentowane są właśnie na Targach: podczas specjalistycznych seminariów czy warsztatów. Czego będą dotyczyły? Ze względu na swoje szczególne właściwości materiały kompozytowe mają znaczną przewagę nad materiałami konwencjonalnymi, takimi jak stal czy aluminium (przykład BMW). Czy są branże, w których kompozyty mogą być w jeszcze lepszym stopniu wykorzystane? Między innymi właśnie na to pytanie znajdą odpowiedź uczestnicy warsztatów i zwiedzający Targi KOMPOZYT-EXPO®.

Szczegółowe informacje o Wystawcach, programie towarzyszącym, a także aktualny plan hali można znaleźć na stronie Targów. Już dziś można także otrzymać bezpłatny voucher, wypełniając formularz rejestracyjny na stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy na KOMPOZYT-EXPO® do Krakowa!