eeia - european exhibition industry alliance

​Są to m.in. zwolnienie, odroczenie lub obniżka składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatki od wynagrodzeń; korzystne kredyty i dotacje, poparte gwarancjami rządowymi; pomoc finansowa na pokrycie wydatków wystawców i odwiedzających poniesionych w związku z odroczeniem wydarzeń; kontrola bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zaprzestanie opóźnieniom w płatnościach, wyłączenie polityki konkurencji dla branży wystawienniczej, analiza ożywienia gospodarczego i zachowań biznesowych przemysłu wystawienniczego w Azji, w stosunku do Europy i wiele innych. Znaczna część tych wytycznych to rozwiązania systemowe, o które EEIA optować będzie w UE.

Napawająca optymizmem jest część poświęcona propozycjom działań po ponownym otwarciu działalności targowej. EEIA podkreśla rolę europejskiego sektora targowego jako lidera w branży, który ma wiele do zaoferowania. Wśród postulatów na powrót do normalności znalazły się targi branżowe, które w momencie kryzysu są siłą napędową przemysłu i w dużej mierze wpływać będą na ożywienie gospodarcze. Targi o charakterze B2B muszą więc zacząć odbywać się jak najszybciej, oczywiście z zachowaniem szczególnych, wymaganych środków bezpieczeństwa i higieny, na które branża targowa również musi się przygotować. EEIA sugeruje, aby najpierw umożliwić realizację wydarzeń lokalnych, krajowych; wdrożyć je i przetestować. Następnie kolej przyjdzie na międzynarodowe targi, które pomogą pobudzić zarówno rynek wewnętrzny UE, jak i działalność gospodarczą poza Europą.

EEIA podkreśla także rolę sektorów okołotargowych – podróże służbowe, hotele, restauracje, transport. Należy pamiętać, że wystawcy i goście targowi generują bardzo wysoki wkład w ogólną gospodarkę w regionie, w którym odbywa się wystawa.

Pojawia się także pytanie, jak promować targi w trakcie i po kryzysie. W przygotowanym dokumencie jasno zostało przedstawione, aby największy nacisk położyć na kampanie destination marketingowe skupiające się na promocji regionu, w którym odbywa się wydarzenie.

Podsumowując należy podjąć wysiłek wspólnie z wszystkimi przedstawicielami lokalnej społeczności. Wszystko po to, aby przyciągnąć i zmotywować firmy do przyjazdu na wystawy do Europy. Firma Targi w Krakowie w pełni popiera tę inicjatywę. Wierzymy, że EEIA zdoła z sukcesem przestawić nasze postulaty przed UE.

European Exhibition Industry Alliance to Europejski Związek Przemysłu Targowego reprezentujący w Brukseli blisko 400 europejskich organizatorów wystaw i operatorów obiektów targowo-wystawienniczych przed instytucjami europejskimi i zainteresowanymi stronami. Przedstawiciele EEIA zorganizowani są w UFI, Globalnym Stowarzyszeniu Przemysłu Targowego i Europejskim Stowarzyszeniu Centrów Wystawowych EMECA.
 
 
EEIA czeka również na wszelkie zapytania i postulaty zainteresowanych sprawą.
Kontakt: barbara.weizsaecker@exhibition-alliance.eu
Oryginał dokumentu dostępny tutaj
Więcej informacji można znaleźć na stronach EEIAUFI oraz EMECA